Profil advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária Mgr. Ľudmily Vorčákovej je dynamicky rozvíjajúcou sa advokátskou kanceláriou, ktorá  buduje svoju prestíž na tradícii slovenskej advokácie založenej na úcte k  morálnym a profesijným hodnotám, ktoré sú dedičstvom tvorivej práce viacero generácii slovenských advokátov.
 
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám. Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás prvoradý záujem klienta, odbornosť a zodpovednosť. Uprednostňujeme osobný prístup ku každému klientovi. Vo všetkých právnych veciach postupujeme s rovnakou svedomitosťou a odbornou starostlivosťou. Garantujeme absolútnu mlčanlivosť a ochranu poskytnutých osobných údajov.
 
Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach práva, so zameraním na obchodné právo. Mgr. Ľudmila Vorčáková vo svojej praxi využíva nadobudnuté znalosti a skúsenosti v oblasti poľského a slovenského právneho systému, a tým uľahčuje orientáciu v  obchodno-právnych vzťahoch slovenským ako aj poľským podnikateľom. Táto odborná a jazyková znalosť advokáta ako aj geografická poloha kancelárie, ktorá má sídlo v Žiline, na Národnej 4 je predpokladom na dynamický rozvoj obchodných vzťahov podnikateľov zo Slovenska, Poľska a Čiech.
 
Advokátska kancelária je členom Slovensko- poľskej obchodnej komory.
Mgr. Ľudmila Vorčáková je zapísaná v zozname obhájcov ex offo ako aj v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc
 
V záujme poskytnutia klientom komplexných služieb advokátska kancelária spolupracuje s viacerými daňovými a účtovnými poradcami, so znalcami, s tlmočníkmi, s  exekútormi a notármi. Taktiež aktívne rozvíjame spoluprácu so  zahraničnými právnymi kanceláriami, daňovými poradcami a audítormi, ktorí sa nachádzajú v rôznych mestách v Poľsku ako napr. Bielsko – Biala, Katowice, Wrocław.
Túto spoluprácu chceme naďalej aktívne rozvíjať za účelom dosiahnutia absolútnej spokojnosti našich klientov.
 
Právne služby poskytujeme aj v poľskom a anglickom jazyku.
 
Ludmila Vorčáková – prawnik (adwokat), który prowadzi działalność na Słowacji, jest członkiem zrzeszenia adwokatury na Słowacji (Rada Adwokacka – Słowacja). Kancelaria Adwokacka oferuje usługi prawne z zakresu: prawo gospodarcze, założenie spółki na  Słowacji, rejestracja spółek handlowych na Słowacji, spisywanie umów, obsługa prawna wierzytelności, ściąganie wierzytelności, kompleksowa obsługa prawna klienta na Słowacji (np. zakładanie spółek, prowadzenie spraw przed Słowackim sądem, zastępowanie w razie wypadku drogowego na  Słowacji, słowackie prawo karne, cywilne).
Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną, spisywanie umów oraz doradztwo prawne także w języku polskim. Tłumaczenia z języka polskiego do języka słowackiego, z języka słowackiego do języka polskiego.