Profil Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Mgr. Ľudmiły Vorčákovej jest dynamicznie rozwijającą się Kancelarią Adwokacką, która buduje swój prestyż na tradycji adwokacji słowackiej założonej na  szacunku do wartości moralnych i profesjonalnych, które są dziedzictwem twórczej pracy kilka generacji adwokatów słowackich.
 
Kancelaria Adwokacka udziela kompleksowe doradztwo prawne osobom fizycznym i prawnym. Przy udzielaniu usług prawnych jest dla nas priorytetem interes klienta, fachowość i odpowiedzialność. Dawamy pierwszeństwo osobistemu podejściu do każdego klienta. Do wszystkich spraw prawnych podchodzimy z jednakową rzetelnością i fachowością. Garantujemy zachowanie absolutnego milczenia i ochronę udzielonych danych osobistych.
 
Usługi prawne udzielamy we wszystkich gałęziach prawa, jednak ze skierowaniem na prawo handlowe. Mgr. Ľudmila Vorčáková w swojej praktycę prawnej korzysta z nabytej wiedzy fachowej i  doświadczeń z zakresu polskiego i słowackiego systemu prawnego, czym ułatwia orientację w stosunkach handlowo - prawnych słowackim i także polskim przedsiębiorcom. Wspomniana fachowa i językowa znajomość adwokata, tak samo jak geograficzne położenie Kancelarii, która ma siedzibe w Zilinie, na ul. Národnej 4 przewiduje dynamiczny rozwój stosunków handlowych przedsiębiorców ze Słowacji, Polski i Republiki Czeskiej.
 
Kancelaria Adwokacka jest członkiem Słowacko–Polskiej Izby Handlowej.
 
Mgr. Ľudmila Vorčáková jest zapisana do rejestru obrońców ex offo tak samo jak do rejestru adwokatów udzielających bezpłatną pomoc prawną.
 
W interesie udzielania klientom kompleksowych usług prawnych Kancelaria Adwokacka współpracuje z kilka ekspertami z zakresu podatków i księgowości, z biegłymi, z  tłumaczami, z komornikami i notarzami. Równocześnie aktywnie rozwijamy współpracę ze zagranicznymi kancelariami prawnymi, doradcami podatkowymi i audytorami, którzy mieszczą swoje kancelarie w różnych miastach Polski, jak naprzykład Bielsko – Biała, Katowice, Wrocław. Wspomnianą współparcę pragniemy i nadal aktywnie rozwijać w celu osiągnięcia absolutnej satysfakcji ze strony naszich klientów.
 
Usługi prawne świadczymy także w języku polskim i w języku angielskim.