Právne poradenstvo cez internet

Zadajte prosím Vaše údaje:

Meno a priezvisko:

Mám záujem o služby:
obchodné právo
občianske právo
rodinné právo
pracovné právo
trestné právo
pozemkové právo
medzinárodné právo a právo Európskej únie
iné
Telefón:

Email:

Popis problému / otázky:
  • Do poľa "E-mail" napíšte e-mailovú adresu, na ktorú si prajete dostať odpoveď.
  • Do poľa "Problém / Otázky" napíšte obsah svojho problému. Svoj problém opíšte jasne, stručne a zrozumiteľne. V prípade, ak máte podporné doklady, ktoré s súvisia vecou, môžete nám ich zaslať faxom alebo ich naskenujte a odošlite mailom.
  • Následne kliknite na tlačítko "Poslať". Obratom Vám zašleme potvrdenie prijatia Vašej správy a oznámime Vám cenu za vypracovanie odpovede na Vaše otázky.
  • V prípade, že s navrhnutou cenou súhlasíte, vykonajte úhradu prevodom na účet, vkladom na účet alebo poštovou poukážkou typu A na číslo účtu Advokátskej kancelárie vedeného v Dexia Banka Slovensko, a.s. č.ú. 0531542001/5600. Ako variabilný symbol uveďte dátum odoslania otázky (v tvare napr. 21062009). Do jedného pracovného dňa od obdržania platby Vám zašleme kvalifikovanú odpoveď.